Ο σταθμός εκτός του ότι καταπατά το νόμο διότι δεν εναρμονίζεται με τις οδηγίες, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία των εργαζομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της τροπολογίας προσθήκης στο σχέδιο νόμου “ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ” στο κεφάλαιο ΙΒ του νομοσχεδίου με τίτλο “Λοιπές Διατάξεις” σχετικά με τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων στις 3 Δεκεμβρίου 2020, αναφέρεται ρητώς πως οι Σ.Μ.Α. (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), λειτουργούν με ευθύνη των οικείων δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων Πως ; Η πρόταση μας βασιζόμενη στο Οικολογικό Ισοδύναμο και στην Αρχή της Εγγύτητας, σε συνεργασία με  όμορους δήμους και την Περιφέρεια θα μεταφέρουμε το σταθμό μεταφόρτωσης σε χώρο κατάλληλο και μακριά από κατοικίες σίγουρα πιό κοντά στην Αττική Οδό με περισσότερα οφέλη για την πόλη, την υγεία εργαζομένων και κατοίκων. Η πρόταση μας θα είναι ρεαλιστική και εφικτή και σίγουρα πιό συμφέρουσα οικονομικά.

Επιδαπέδιοι κάδοι ανά 30 μέτρα όπως ορίζει η Ευρώπη

Αλλαγή όλων των κάδων απορριμμάτων και ένταξη υπογειοποιημένων

Πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης υλικών και απορριμμάτων

Θέλουμε να είναι ένα «Φυσικό Πάρκο». Χώρος απόλαυσης της φύσης χωρίς καταστροφικές για το περιβάλλον παρεμβάσεις. Φιλοξενούνται χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας. Σύμφωνα με τη μελέτη με την οποία επανήλθαν οι θεσμικοί φορείς μετά την απόρριψη της σχεδόν ίδιας προηγούμενης πρότασης απο το 2020 θα έπρεπε να κοπούν 776 δέντρα του ρέματος απο τα 1000 που υπάρχουν εντός αυτού. Δεν πρέπει να κοπεί ούτε ένα δέντρο του. Όποια παρέμβαση χωρίς σεβασμό στο φυσικό του κάλλος ισοδυναμεί με καταστροφή του. Το σχέδιο μας είναι προστασία του ποταμού και διασφάλιση της ιστορίας του και της φυσικής του ομορφιάς. Φυσικό Πάρκο με πρόσβαση στην κοίτη. Αγαπημένοι περίπατοι παράλληλα της κοίτης. Καθαρισμοί τακτικά. Απομάκρυνση δραστηριοτήτων μόλυνσης. Καμία απόθεση μπαζών και χωματουργικών εργασιών. Σημειακή θωράκιση εντοπισμένων σημείων διάβρωσης. Αντιμετώπιση ξενικών ειδών χλωρίδας. Αναμόρφωση αστικού τοπίου. Επαναφορά της φυσικής ακεραιότητας του οικοσυστήματος.

Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Δημητρίου με χρησιμότητα, καθίσματα, τραπεζοπάγκους και εικόνα χαράς. Αναδιαμόρφωση της πλατείας Μουργκάνας

Ανάπλαση και ανάδειξη της ιστορικότητας της πλατείας Ελαφάκια

Ανάπλαση της πλατείας Ασημακοπούλου με χρώματα, φωτισμό και σύγχρονες υποδομές στην πλατεία για να αποκτήσει προσωπικότητα και χαρακτήρα ενώ παράλληλα να είναι χρήσιμη

Ανάπλαση και αξιοποίηση των πάρκων Αγίου Βασιλείου, Μακρυγιάννη, Ομήρου,  πλατείας Παναγούλη, Πάρκο θεματικών επιπέδων Γρίβα Διγενή, Ανάπλαση του πάρκου Γυφτάκη, Πάρου και Λιδωρικίου,  Πάρου και Πόντου

Ανάπλαση του πάρκου Ναπολέων Ζέρβα