ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Αρχές, αξίες και θέσεις της δημοτικής παράταξης

«Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο»

 

Η δημοτική παράταξη «Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο» συγκροτήθηκε με σκοπό την εφαρμογή ενός διοικητικού προγράμματος αναβάθμισης της ποιότητας της καθημερινότητας, για το κοινό καλό των πολιτών της πόλης του Αγίου Δημητρίου.

Επικεφαλής της τίθεται ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Δημήτριο.

Θεμελιώδες όραμα είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών εξυπηρέτησης όλων των πολιτών, με βάση το Κοινωνικό Έργο και την προσφορά υπηρεσιών.

Η δημοτική παράταξη «Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο» έχει ως καθήκον την κατάθεση προτάσεων, συνθέτοντας ένα επιχειρησιακό πλάνο δράσης, με βασικές προϋποθέσεις τη ρεαλιστικότητα και την εφικτότητα αυτών. 

Για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν, τα μέλη της δημοτικής παράταξης εργάζονται ερευνητικά και αναλυτικά καταλήγοντας σε εμπεριστατωμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν πάντα σαφή στόχο και δομημένα βήματα.

Οι βασικές αναφορές της εργασίας του ερευνητικού έργου είναι η πλήρης εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και η πλήρης εφαρμογή της, ο καθορισμός του πλαισίου των θεσμικών φορέων και οργάνων και η εναρμόνιση με αυτό σε ύψιστο βαθμό και επίπεδο, μέσω διεκδικητικού τρόπου εφαρμογής και επικοινωνίας, στοχεύοντας στο μέγιστο όφελος για την πόλη και τους πολίτες του Αγίου Δημητρίου.

Η δημοτική παράταξη «Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο» ως υποψήφια αναλαμβάνει το καθήκον να συγκροτήσει το πρόγραμμα και το επιχειρησιακό σχέδιο τα οποία αποτελούν το θεμελιώδη σκοπό της, με ρυθμό σταδιακής απόδοσης και συμπληρώνοντας καθημερινά σχεδιασμό από την έρευνα και ανάλυση στοιχείων που προκύπτουν από προβλήματα και αποτελούν εμπόδιο στην καθημερινότητα των πολιτών. Η παράταξη έως τις εκλογές του Οκτωβρίου 2023 θα παρουσιάσει το πλήρες Προγραμματικό Σύμφωνο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εργασίες επί του προγράμματος, με σαφήνεια, ρεαλισμό και εφικτότητα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η δημοτική παράταξη «Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο», εφόσον την εμπιστευτούν οι πολίτες του Αγίου Δημητρίου, δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα και να εφαρμόσει με ακρίβεια το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε στους πολίτες και αυτό θα είναι το μεταξύ της παράταξης και των πολιτών Κοινωνικό Συμβόλαιο.  

 

 Αρχές και αξίες

Απαράβατη αρχή των μελών της δημοτικής παράταξης «Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο» είναι ο σεβασμός σε κάθε Άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις καθώς και η πίστη στις αρχές της δημοκρατίας.

Η συμπεριφορά των στελεχών της παράταξης εντός και εκτός αυτής θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τον πολιτισμό, το ήθος, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, τα οποία και αποτελούν βασική δέσμευση απέναντι στους συνεργάτες τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο με γνώμονα το πως οι σχέσεις και οι συμπεριφορές εντός της παράταξης αντανακλούν τη δομή, την υπόσταση και την εικόνα της παράταξης.

Ο σεβασμός κάθε μέλους της δημοτικής παράταξης «Αγαπάμε την Πόλη μας, τον Άγιο Δημήτριο» προς κάθε άνθρωπο, αυτονόητα σημαίνει πως δεν ασκεί κανένα άλλο μέσο επικοινωνίας και συμπεριφοράς για τη διάδοση των ιδεών και των θέσεων της πλην των στοιχείων του πολιτισμού, του ήθους, της σεμνότητας χωρίς ποτέ να προκαλεί αντιπαραθέσεις υψηλών τόνων- αντιθέτως, ως μοναδικά εφόδια χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα και την τεκμηρίωση των απόψεων του. 

 

Μέλη μιας κοινωνίας

Απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας και αγάπης σε κάθε πολίτη του Αγίου Δημητρίου γιατί πιστεύουμε πως οι αξίες της ενότητας και της αγάπης είναι η μόνη λογική για την πρόοδο και την ευημερία της πόλης του Αγίου Δημητρίου και των πολιτών της, ξεπερνώντας το όποιο πνεύμα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Μπορούμε να πετύχουμε μαζί, την άνοδο της αξίας της πόλης μας, καθώς και την  αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητάς μας.

Με άρτιες υποδομές, αλλαγή της εικόνας, σεβασμό στο συνάνθρωπο και ολοκληρωμένο σχέδιο, είναι ρεαλιστικό και εφικτό να διαμορφώσουμε ένα όμορφο και ιδανικό περιβάλλον ζωής, χρήσιμο σε κάθε πολίτη, που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κάθε επόμενη γενιά να έχει το ενδιαφέρον ώθησης της πόλης μας προς τα εμπρός για το κοινό καλό.